Bureau Veritas

Styrk ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø | Gratis gå-hjem-møde


Dato og tid

Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 14:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 15:30

Sted

Bureau Veritas Business Academy
Oldenborggade 25-31
7000 Fredericia

Arrangør

Bureau Veritas
+45 77311000
kurser@dk.bureauveritas.com

Fokus på kerneopgaven gennem ledelse af trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gratis gå-hjem-møde 28. februar 2019 kl. 14.00-16.00 i Fredericia

Få inspiration til, hvordan ledelse af kerneopgaven kan integreres i et strategisk og praktisk perspektiv, samt hvilket ledelsesfokus, der er særligt kraftfuldt for at skabe trivsel i praksis.

Styrk ledelseskraften!

Undersøgelser viser, at høj ledelseskvalitet er en forudsætning for at skabe produktivitet, kvalitet og trivsel, og at over halvdelen af danske ledere ikke føler, at de i tilstrækkelig grad er klædt på til at forebygge problemstillinger omkring det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelser viser samtidig, at ledelsen af kerneopgaven kan skabe afsæt for trivsel blandt de ansatte på virksomhederne.

Forskningen har dokumenteret, at danske virksomheder har svært ved at integrere psykisk arbejdsmiljø i deres systematiske arbejdsmiljøarbejde, og at der mangler viden om, hvornår og hvordan standarder og arbejdsmiljøledelsessystemer er hensigtsmæssige virkemidler i indsatsen for at forbygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Integration af ledelse af det psykiske arbejdsmiljø i den systematiske arbejdsmiljøindsats
Vi vil på mødet gennemgå og drøfte, hvordan psykisk arbejdsmiljø bedst kan integreres i ledelse af arbejdsmiljøet, så vi sikrer en høj grad af forebyggelse, bæredygtige indsatser, implementering samt læring og udvikling fremadrettet.

  • Hvordan har vi integreret psykisk arbejdsmiljø i vores måde at lede arbejdsmiljøet i dag?
  • Hvad er udfordringen ved at inte­grere psykisk arbejdsmiljø i ledel­sessystemer?
  • Gennemgang af hvordan psykisk arbejdsmiljø kan indgå i de forskel­lige (krav)-elementer i et ledelsessyste­m, herunder bl.a. kortlægning af risici, risikovurdering, forebyggende tiltag, implementering, overvågning og kontrol, beredskab, audit og lø­bende forbedringer

PROGRAM

Kl. 14.00 Velkomst og introduktion til udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø
ved Stig Erichsen, Senior Consultant & Lead Auditor, Bureau Veritas

Kl. 14.30 Arbejdsmiljøet som en naturlig del af kerneopgaven
Ved Mads Trier Munk, Funktionsleder, HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen, Odense Universitetshospital (OUH)

Hos OUH kommer ”Patienten først”, og medarbejdernes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø spiller en afgørende rolle for, at det sker i hverdagen. Trivsel skaber overskud, nærvær, fokus på kerneopgaven og kvalitet i opgaveløsningen. Men hvordan er OUH kommet hertil? Hør om baggrunden for indsatsen og rejsen fra certificeringen af sygehusapoteket til certificeringen af alle OUHs 9.500 medarbejdere. Få også indsigt i de væsentligste udfordringer gennem processen og de foreløbige resultater. Hør også mere omkring en konkret case med lægerne og det gode arbejdsmiljø.

Kl. 15.15 Kaffe og god snak

Kl. 15.30 Vejene til en styrket ledelse af de psykiske arbejdsmiljø
Ved Lars Vestergaard Jensen, Business Developer &
Stig Erichsen, Senior Consultant & Lead Auditor, Bureau Veritas 

Der er ikke bare én vej til en styrkelse af ledelsen af den psykiske arbejdsmiljø. Bliv inspireret af konkrete virksomheder, som med forskelligt udgangspunkt har valgt hver deres vej. Vi tager afsæt i diverse erfaringer fra rådgivning og audits i psykisk arbejdsmiljø samt i senest canadisk forskning på området som i øjeblikket afprøves i en dansk kontekst forskningsprojektet: ”Psykisk arbejdsmiljø - udvikling af et praksisorienteret arbejdsmiljøledelsessystem¹. 

Kl. 16.00 Tak for i dag. 

Målgruppe
Mødet henvender sig til alle, der ønsker mere viden om integration af det psykiske arbejdsmiljø og ledelse af arbejdsmiljøindsatsen. Det er især ledere, HR-chefer, arbejdsmiljøchefer, -ledere, - ansvarli­ge/koordinatorer, -auditorer, konsulenter og lignende. Også andre med ansvar for arbejdsmiljø vil have glæde af gå-hjem-mødet. Kendskab til arbejdsmiljøledelse og psykisk arbejdsmiljø er en fordel for et godt udbytte.

Bureau Veritas indgår pt. i et 3 årigt forskningsprojekt: Psykisk arbejdsmiljø - udvikling af et praksisorienteret arbejdsmiljøledelsessystem - et projekt under Arbejdsmiljøforskningsfondens udviklingspulje.

¹ Projektets formål er at tilpasse, afprøve og evaluere en model for ledelse af psykisk arbejdsmiljø og derved skabe viden om, hvor og hvordan danske virksomheder konkret kan anvende denne model til at kvalificere arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere problemer knyttet til psykisk arbejdsmiljø. Modellen bliver integreret med virksomhedens eksisterende praksis for arbejdsmiljøledelse og tager udgangspunkt i en standard for et arbejdsmiljøledelsessystem udviklet og implementeret i Canada.

Gå-hjem-mødet er gratis, dog betales 500 kr. ex. moms ved udeblivelse

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Bureau Veritas
+45 77311000
kurser@dk.bureauveritas.com