Bureau Veritas

Seminar: UFI og giftinformationer


Dato og tid

Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 13:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 09:00

Sted

Bureau Veritas Business Academy
Oldenborggade 25-31
7000 Fredericia

Arrangør

Bureau Veritas
+45 77311000
kurser@dk.bureauveritas.com

Skal du ommærke dine kemiske produkter i løbet af 2019? Hvornår skal du registrere dine produkter? Skal du stadig registrere dine produkter hos produktregistret?

Kom og få svar på dine spørgsmål, når vi afholder seminar den 28. maj 2019 kl. 13-16. Vi vil fortælle, hvad UFI er og hvordan det bliver tildelt. Samtidig vil vi fortælle om status for det europæiske krav om registrering af produkter hos giftinformationen. En samlet EU platform til registrering af kemikalier hos giftinformationen skal efter planen gå i luften i slutningen af april, og de danske myndigheder har meldt ud, at vi kommer til at benytte den i Danmark.

Vi oplever, at mange af vores kunder er frusterede over denne nye lovgivning, og vil derfor gerne være med til at klarlægge hvordan og hvorfor den er væsentlig.

Program

13.00-13.15: Velkomst og praktiske informationer

13.15-14.15: UFI

14.15-14.30: Pause

14.30-15.45: Giftinformationer

15.45-16.00: Tak for i dag

Hvad er UFI?

UFI står for Unik Formal Identifikator (Unique Formula Identifier).
UFI er en kode, der består af 16 tegn opdelt i 4 sekvenser med hver 4 tegn. F.Eks. H563-L90S-R783-J823.

UFI sammenkæder det markedsførte produkt med registrerede oplysninger, men giver ikke i sig selv oplysninger om sammensætning.
ECHA har lavet en lille 2 minutters film om UFI: Video om UFI

UFI kan allerede genereres på ECHA’s hjemmeside: UFI Generator. Det kræver blot, at du har firmaets CVR-nummer samt receptnummer på det eller de produkter, du ønsker at generere UFI numre for.

Hvorfor?
Alle kemiske produkter, som i henhold til CLP har en sundhedsfare eller en fysisk fare, skal i fremtiden registreres hos Giftinformationscentralen i det land som produktet markedsføres i. For at Giftinformationscentralerne skal kunne give den bedste vejledning, skal de kunne identificere produktet korrekt. Til dette formål er UFI introduceret.

Registreringerne hos Giftinformationscentralerne indføres løbende med følgende deadlines:

  • Produkter til forbrugeranvendelse 1. januar 2020
  • Produkter til professional brug 1. januar 2021
  • Produkter til industriel brug 1. januar 2024
  • Produkter som allerede er registreret hos Giftinformationscentralen 1. januar 2025

Emballager
UFI skal være på emballagen senest ved deadline af registreringerne, men kan lige så godt begynde at blive påført allerede nu.

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Bureau Veritas
+45 77311000
kurser@dk.bureauveritas.com